Vilkår for medlemsskap på www.trafikkflyt.no

  1. Registrering og bruk av tjenesten www.trafikkflyt.no er gratis og tilgjengelig for alle. Tjenesten kan brukes uten registrering/innlogging, men du må være registrert bruker for å abonnere på trafikkvarsler til e-post eller mobil.
  2. Det er gratis å være registrert bruker og gratis å sette opp og motta varsler til e-post. Varsel til mobil (sms) koster for tiden 5 kroner per melding.
  3. Betaling for sms-varsler skjer over brukerens ordinære mobilregning. Brukeren har selv ansvar for å sette opp og slette varsler. Vær spesielt oppmerksom på at mange eller vide geografiske varsler kan gi mange meldinger og dermed høy kostnad. Meldinger som er sendt belastes brukeren.
  4. P4 utleverer ikke dine brukerdata til noen. Har du krysset av for å kunne motta informasjon fra P4 vil du fra tid til annen motta informasjon om aktiviteter eller annet fra P4. Du kan når som helst velge å deaktivere dette valget.
  5. P4 forbeholder seg retten til å nekte brukere adgang eller slette brukere i brukerdatabasen ved eget forgodtbefinnende. Dette kan være tilfeller av, men ikke begrenset til, misbruk eller tilfeller der P4s omdømme, merkevare eller interesser, være seg økonomiske, etiske eller andre blir skadelidende.
  6. Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten ligger til grunn for P4s Trafikkredaksjon og alt innholdet som publiseres på trafikkflyt.no. Vi tilstreber at innholdet presenteres på en nøytral måte uten tanke på innholdsleverandørenes ønsker og strategiske vurderinger.
  7. Informasjonen på trafikkflyt.no er samlet fra en rekke kilder. Dataene kan være samlet både manuelt og automatisk, og P4s Trafikksentral tilstreber at informasjonen alltid er så fersk og korrekt som mulig. P4 påtar seg likevel ikke ansvar for feil, mangler eller konsekvenser, verken direkte eller indirekte, av eventuelle avvik eller feil.
  8. Brukeren forplikter seg til ikke å videreformidle, videreselge eller på annen måte tillate innholdet brukt på annen måte eller i andre medier eller sammenhenger verken digitalt eller analogt, automatisk eller manuelt.