Trafikkflyt.no

Konfigurasjonshjelp

URL-parametre
Parameter Verdi
h høyde i antall pixels. Minste høyde er 250, denne verdien settes som standard dersom denne verdien ikke blir satt, eller settes mindre enn 250.
w bredde i antall pixels. Minste bredde er 240, (300 dersom kartkontroll er satt på), denne verdien settes som standard dersom denne verien ikke blir satt, eller settes mindre enn 240 (300).
z zoom-nivå (1-17). Standard zoom-nivå ved oppstart av kartet. Denne verdien settes til 4 dersom den ikke er angitt.
mc senterpunkt for kartet (by). Angir hvilken by som skal ligge i senter av kartet når dette starter opp. (Se egen liste for gyldige verdier.) Dersom denne utelates settes senter til Hemnes.
a senterpunkt for kartet (fylke). Angir hvilket fylke som skal ligge i senter av kartet når dette starter opp. (Se egen liste for gyldige verdier.) Dersom denne utelates settes senter til Hemnes.
control true | false, viser/gjemmer kart-kontrollen som lar brukeren zoome inn-/ut i kartet eller scrolle dette opp/ned, venstre/høyre.
r "Referring-site", navnet på firmaet som benytter trafikkmeldingene/kartet.
help true | false, viser denne hjelpesiden

Eksempel på komplett URL:
      // Setter senterpunkt i kartet til Lillehammer, bredde og høyde til 400pixels og skrur av kartkontrollen
      http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&mc=Lillehammer&control=false&r=
      
      // Setter senterpunkt i kartet til Oslo fylke, bredde og høyde til 400 pixels og skrur på kartkontrollen
      http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&a=Akershus&control=true&r=
      
      // Vis kart i standardkonfigurasjon
      http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx&r=
      
      // Vis denne hjelpesiden
      http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?help=true
    
Tillatte byer
Hemnes, Oslo, Drammen, Vadsø, Hamar, Bergen, Molde, Bodø, Steinkjer, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Lekanger, Trondheim, Skien, Tromsø, Kristiansand, Tønsberg, Sarpsborg

Tillatte fylker
Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold